Основна  школа „Радоје Домановић“  основана је као четврта  у Врању. Почела је са радом септембра 1972. године под кровом ондашње Учитељске школе, данас Педагошког факултета. Како  није имала свој објекат, настава је извођена само у поподневној смени. У почетку  је настава организована у  осам одељења од првог до четвртог разреда са  ученицима прузетим из Основних школа „Вук Караџић“ и „Јован Јовановић Змај“. Наредну школску 1973/1974. годину, ученици и наставници су започели у старој згради Основне школе „Вук Караџић“  када су разредној настави придодата  одељења предметне наставе од петог до осмог разреда и обезбеђен  потребан наставни кадар тако да је колектив  бројао 34 запослена и око 500 ученика.

На радост ученика и наставника, нова школа је почела са радом 4. септембра 1974. године. Добијен је светао и простран објекат са довољно учионица, кабинета и пратећих просторија. У новој атмосфери и новим пријатним условима рада, ученици и наставници су са  задовољством и ентузијазмом на завидном нивоу остваривали све   програмске садржаје,а живот школе се одвијао уобичајеним током у свим њеним сегментима. Временом, захваљујући израженој миграцији становништва, број ђака се повећавао из године у годину, а простор школе постајао недовољан тако да је у једном периоду функционисала и тзв. међусмена у којој су наставу похађали ученици нижих разреда.

Школа је данас организована као самостална образовно-васпитна установа без истурених одељења. Рад се одвија у две смене. Од просторија школа има 15 класичних учионица, четири кабинета (за физику, хемију и биологију, ликовну културу и музичку културу), две специјализоване учионице (српски језик и историја), кабинет за информатику, дигиталну учионицу, фискултурну салу са пратећим просторијама, библиотеку са читаоницом, зубну амбуланту, чајну кухињу, просторије за смештај и чување наставних средстава, столарску радионицу, учионицу за рад са децом са сметњама у развоју, пет канцеларија, четири игралишта за физичко васпитање, ходнике, као и пространи хол који се користи за јавне културно-забавне манифестације.

Постојећи наставни простор је функционалан и опремљен одговарајућим намештајем и другим средствима. Намештај и већина наставних средстава је набављена још приликом изградње школе и њеног пуштања у рад, а захваљујући савесном односу наставника, средства су очувана и још увек у функцији образовно-васпитног рада. Поред основних наставних средстава школа поседује и:  два телевизора, клавир, две хармонике, ДВД пројектор, ЦД плејер, два уређаја за озвучење, телескоп, електронску таблу, два видео бима са пројектором.

 Наставни кадар је стручан и  краси га озбиљност и савесност у раду са ученицима. Редовно се усавршава преко рада стручних органа школе, семинара, трибина, огледних  и угледних часова. И поред вишедеценијске беспарице у образовању која се рефлектује у свим њеним сегментима, уз много воље и ентузијазма наставног кадра приступа  се свим радним задацима, о чему сведоче бројне награде наших ученика на такмичењима. Највећа потврда вишегодишњег, континуираног стручног рада је чињеница  што сви ученици осмог разреда успешно положе завршни испит и упишу жељене школе.

У школској 2015/2016. години број запослених изгледао је овако: у разредној настави радило је 18 учитеља, у предметној 42 наставника, у управи са сарадницима 8 запослених (директор, педагог, психолог, библиотекар, 2 административно-књиговодствена радника, секретар и шеф рачуноводства) и 11 запослених у својству помоћно-техничког особља, дакле, укупно 79.

Школу похађају и ученици са сметњама у развоју. Од првог до осмог разреда је 21 ученик, по ИОП-у1 раде 4 ученика, а по ИОП-у2 ради 11 ученика. За њих је организована индивидуална настава, а сваки наставник даје свој максимум у раду са њима. Поносни смо и на остале ученике који им дају вршњачку подршку у сваком погледу, а захваљујући томе ученици који раде по индивидуалном образовном програму су добро прихваћени, успешно социјализовани и у складу са својим могућностима показује одређена постигнућа.

Од петог до осмог разреда имамо ученике који раде по ИОП-у3 тј. са њима се ради по посебном програму за надарене ученике.

Значајну улогу у васпитању наших ученика има педагошко-психолошка служба јер смо свесни да је  васпитање  важан сегмент у формирању ученикове личности, па се овом питању у нашој школи посвећује  посебна пажња.

Облик васпитних активности који код деце побуђује највеће интересовање и максимално ангажовање, а уједно има и најпозитивнији ефекат на процес наставе је радионичарски начин рада. Радионице подстичу не само правилан психолошки развој детета, већ утичу и на међусобне односе ученика једног одељења. У нашој школи већ дуже време раде: Тим за заштиту деце/ученика од насиља, занемаривања и злоупотребе, Тим за вршњачку подршку, Стручни тим за инклузивно образовање, Тим за самовредновање, Стручни актив за Школски програм, Стручни актив за Школски развојни план, Тим за професионалну оријентацију, Тим за подршку ученицима, Педагошки колегијум, Стручна већа по разредима и предметима, бројне комисије од којих издвајамо Комисију за културну и друштвену делатност школе.

Међу децом у школи углавном влада другарство, у одељењским заједницама преовладава узајамно поштовање и међусобна толеранција. Између ученика и наставника преовладава поштовање и уважавање, а лепа реч је та која увек разрешава евентуалне неспоразуме. Једноставно речено, живот  школе је уобичајеног, нормалног тока.

У целокупној организацији рада, посебно у стручној сарадњи са наставницима и ученицима, запажену улогу има и школска библиотека. Поред своје основне активности, позајмљивања књижевне и некњижевне грађе, у њој своје активности остварују и многе секције, као што су рецитаторска, литерарна, новинарска, библиотечка, драмска. У њој се организују литерарни састанци, сусрети са песницима и писцима,  промоције нових књига, као и многи наградни конкурси.

Поред некњижне грађе, библиотека располаже и са нешто више од 11000 књига. Књижни фонд је подељен на наставнички (2500 књига) и ученички (од око 8500 књига). О скромном књижном благу уредно се води књига инвентара и картотека која пружа могућност да се на једноставан и лак начин дође до жељеног наслова.

О томе да наши ученици имају литерарног и новинарског духа потврђује школски часопис Пламичак и све оно што се до сада небројено пута нашло на његовим страницама. Овај часопис је на иницијативу наставника српског језика и даровитих ученика покренут давне 1977. године. Ти први бројеви Пламичка, сви они који се штампају и који ће се штампати на прави начин говоре о животу школе у одређеним временским околностима, које су се мењале, а самим тим мењали су се и садржаји уткани у његове странице. Пламичак, са краћим прекидима у излажењу, и данас као и ранијих година, заокупља пажњу наших малих читалаца, а са сигурношћу можемо рећи да и одрасли у њему увек пронађу нешто за себе. Његови уредници и мала новинарска редакција се труде да добро осмишљеном, увек актуелном садржином, уз висок ниво технологије, читалачкој публици пласирају квалитетни дечји часопис, а мислимо, без лажне скромности, да у томе у потпуности и успевамо.

Осим у осмишљавању и креирању Пламичка, наши ученици  своје новинарско умеће исказују и у листу Срећни дани, гласилу ученика свих основних школа, а од школске 2013/2014. године и ученика средњих школа са територије Града Врања.

На крају с поносом истичемо да је школа за свој свеукупни рад 27. јануара 1996. године добила Признање „Свети Сава“. Овим престижним признањем  награђени смо од стране Одбора „Светосавске недеље“, који су чинили искључиво просветни радници, што нас је  посебно обрадовало јер је додељено од стране најмеродавнијих, од стране наших колега. Добитници смо и јавног признања „Седми септембар“ које  је школи доделила  Скупштина општина Врање за изузетне резултате у области образовања и доприносу у развоју образовно-васпитног рада 7. септембра 2002. године.

Добитници награде „Свети Сава“у категорији најбољих просветних радника и ученика протеклих година  јесу и наше колегинице Весна Ђорић, професор историје, (2012.), Љиљана Стевановић, професор хемије, (2014.), Жаклина Јовановић, професор српског језика, (2015.), Ивана Вучковић, професор разредне наставе, (2015.), Биљана Станимировић, вероучитељ, (2015.), ученица Наталија Вељковић (2015.), Mарјан Станојковић, професор физичког васпитања, (2016.) и ученица Анђелина Станојковић (специјална награда 2016.), Лидија Митровић, професор разредне наставе (2017.).